Proverbs

Waiho mā te tangata e mihi

Let someone else extol your virtues

Ko te kai a te rangatira, he kōrero The food of chiefs is language

Whatu ngarongaro he tangata, toitū te whenua

Man disappears, but the land remains

Me mātau ki te whetū, i mua i te kōkiri o te haere

Before you set forth on a journey, be sure you know the stars

Kia mau koe ki ngā kupu a ō tātou tīpuna

Hold fast to the words of our ancestors

Whāia e koe te iti kahurangi; ki te tuohu koe, me maunga teitei

Seek that treasure that you value most dearly: if you bow your head, let it be to a lofty mountain

Okea ururoatia

Fight like a shark. Be tenacious in your pursuit of your goals, never give up

Tōtara wāhirua, he kai nā te ahi

A split totara is food for the fire. Division and a lack of unity, lead to failure

HE AHA TE MEA NUI O TE AO? HE TANGATA, HE TANGATA, HE TANGATA:

What is the most important thing in the world? It is people, it is people, it is people.

Back to top