Tahi One
Rua Two
Toru Three
Whā Four
Rima Five
Ono Six
Whitu Seven
Waru Eight
Iwa Nine
Tekau Ten
Tekau mā tahi Eleven
Tekau mā rua Twelve
Rua tekau Twenty
Toru tekau Thirty
Whā tekau mā ono Forty six
Waru tekau mā whitu Eighty seven
Kotahi rau One hundred
Kotahi mano One thousand
E hia? How many?
E ono Six of them
Tokohia ngā tāngata How many people are there?
Tokomaha ngā tāngata There are lots of people
Back to top