Tourism New Zealand

Everyday Vocab

He aha tēnei? What is this?
He aha tēnā? What is that?
He pōtae tēnei This is a hat
He kurī pango tēnā That is a black dog
He tēpu iti tēnei This is a small table

Phrases and Objects

Reo Language Mua Front
Roa Long Kōrero Speak/talk
Mahi Work Matau Right
Tutaki Greet/Meet Mauī Left
Pai Good Ināianei Now
Runga Up Kino Bad
Ngāwari Easy Raro Down
Auē Alas Āe Yes
Ngeru Cat Pereti Plate
Kāo No Kūaha Door
Matapihi Window Tūru Chair
Karaehe Glass Tēpu tuhi Desk
Waka rererangi Aeroplane Pukapuka Book
Manu Bird Tīwharawhara Stereo
Kākahu Clothes Hanawiti Sandwich
Raiti Light Really? Is that right?
Ka pai tō mahi You're doing great Tino pai rawa atu koe You're the best
Ka rawe How neat/
Awesome
Aroha mai Excuse me/
I'm sorry
He rā tino ātaahua tēnei It's a great day Whare House
Rūma moe Bedroom Pātara Bottle
Whakaahua Picture Pōro Ball
Kāuta Kitchen Rākau Tree

 

Back to top